اطلاعات ویزای دُبی                            

مدارک لازم برای ویزای امارات
 


• اصل گذرنامه معتبر، امضاء شده با حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ ورود به کشور.

• یک قطعه عکس 43، رنگی، زمینه سفید، کاملاً از رو به رو، بدون لبخند وعینک.    

طراحی سایت ، طراحی لوگو ، شرکت بعد چهارم
www.dddd.ir